Centrum Sámovka

  • POMÁHÁME DĚTEM na cestě
    k sebeuvědomění – nalezení vnitřních zdrojů, nových jistot a důvěry
  • PROVÁZÍME MLADÉ LIDI na cestě k odpovědnosti, soběstačnosti i při vytváření nových vztahů
  • UČÍME SE OD SENIORŮ trpělivosti, nadhledu, pokoře…

Lidé v sámovce

Ing. Dana Malá

Vedoucí zařízení
Centrum SÁMOVKA

Mgr. Veronika Matoušková

Vedoucí sociální služby
Bydlení v SÁMOVCE

Bc. Lenka Trunečková

Metodik a lektorka
Školička SÁMOVKA
Asistentka
Klub Symbióza
Momentálně
Mateřská dovolená

Mgr. Zuzana Klápšťová

Vedoucí výtvarného ateliéru
ATRE & DRAMA

Bc. Johana Faltejsková

Koordinátorka a lektorka
Školička SÁMOVKA

Bc. Jan Bárta

Vedoucí dramaterapeutické dílny
ATRE & DRAMA

Bc. Jan Endlicher

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

Mgr. Petra Haasová

Psycholožka, terapeutka
Školička SÁMOVKA

Bc. Kristina Chudomelová

Sociální pracovnice
Bydlení v SÁMOVCE

Katka Jurkovičová

Koordinátorka
Neobyčejná galerie - Café Club

Mgr. Tereza Patolánová

Speciální pedagožka
Školička SÁMOVKA

Mgr. Tereza Smělá

Sociální pracovnice
Bydlení v SÁMOVCE
Momentálně
Mateřská dovolená

Mgr. Lenka Šilarová

Speciální pedagožka, lektorka
ARTE & DRAMA

Bc. Ondřej Šíp

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

Markéta Ticová

Vedoucí dílny
PONTIFEX

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská

Lektorka
Školička SÁMOVKA
Asistentka
ATRE & DRAMA

MgA. Zuzana Valenová

Lektorka
Klub Symbióza

Mgr. Jiří Volný

Psycholog
Bydlení v SÁMOVCE

Naďa
Gábina
Rudolf
Pavel
Jiří

Pracovníci noční služby
Bydlení v SÁMOVCE

Přátelé Sámovky

Vedení organizace a pracovníci jednotlivých týmů děkují všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší práci.

Za finanční a materiální pomoc děkujeme

Za podporu a pomoc dále děkujeme

Ing. Václavu Skalovi

manželům Belkovým

manželům Neprašovým

manželům Nieblerovým

PhDr. Věduně Bubleové

Renatě Janíčkové

Mgr. Aleně Vávrové

Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka

Markovi Padevětovi

Ivaně Procházkové a dalším pracovníkům PSN, spol.

Sašovi Vejnovičovi

Danovi Dudarcovi

Janovi Kalábovi

Jakubovi Neprašovi

Michalovi Cimalovi

Matějovi Hájkovi

Terezii Honsové

Blance Čermákové

Ondrovi Havlíkovi

Jaro Cossigovi

Hugovi Tichému

Jeňovi Duždovi