Centrum Sámovka

  • POMÁHÁME DĚTEM 
na cestě
    k sebeuvědomění – nalezení vnitřních zdrojů, nových jistot a důvěry
  • 

PROVÁZÍME MLADÉ LIDI 
na cestě k odpovědnosti, soběstačnosti i při vytváření nových vztahů
  • UČÍME SE OD SENIORŮ trpělivosti, nadhledu, pokoře…

Lidé v sámovce

Ing. Dana Malá

Vedoucí Centra SÁMOVKA

Mgr. Veronika Matoušková

Vedoucí sociální služby Bydlení v SÁMOVCE

Bc. Lenka Trunečková

Metodik a lektorka Školička SÁMOVKA, Asistentka Klub Symbióza + Pečeme spolu

Mgr. Zuzana Klápšťová

Vedoucí výtvarného ateliéru ATRE & DRAMA

Bc. Johana Faltejsková

Koordinátorka a lektorka Školička SÁMOVKA

Bc. Jan Bárta

Lektor programu ATRE & DRAMA

Bc. Jan Endlicher

Lektor programu Pohybová a tělesná výchova

Mgr. Petra Haasová

Terapeutka programu Školička SÁMOVKA

Bc. Kristina Chudomelová

Sociální pracovnice programu Bydlení v SÁMOVCE

Katka Jurkovičová

Neobyčejná galerie - Café Club

Bc. Ondřej Šíp

Lektor programu Pohybová a tělesná výchova

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská

Lektorka
Školička SÁMOVKA,
Asistentka
ATRE & DRAMA

Mgr. Jiří Volný

Psycholog programu Bydlení v Sámovce

Přátelé Sámovky

Vedení organizace a pracovníci jednotlivých týmů děkují všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší práci.

Za finanční a materiální pomoc děkujeme

Za podporu a pomoc dále děkujeme

Ing. Václavu Skalovi

manželům Belkovým

manželům Neprašovým

manželům Nieblerovým

PhDr. Věduně Bubleové

Renatě Janíčkové

Mgr. Aleně Vávrové

Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka

Markovi Padevětovi

Ivaně Procházkové a dalším pracovníkům PSN, spol.

Sašovi Vejnovičovi

Danovi Dudarcovi

Janovi Kalábovi

Jakubovi Neprašovi

Michalovi Cimalovi

Matějovi Hájkovi

Terezii Honsové

Blance Čermákové

Ondrovi Havlíkovi

Jaro Cossigovi

Hugovi Tichému

Jeňovi Duždovi