Na začátku roku jsme se v programu Bydlení setkali společně s vedením organizace nad hodnocením služby za rok 2017. O službu se v loňském roce zajímalo téměř 80 osob, z nichž bylo 17 zájemců přijato. Neobvykle velký počet klientů získal startovací bydlení – do startovacích bytů se nastěhovalo pět podnájemníků. V průběhu roku se zvládly čtyři slečny ze startovacích bytů úspěšně zcela osamostatnit.  Programem bydlení v roce 2017 prošlo celkem 29 klientů, převažovali opět muži.

Po delším váhání jsme se rozhodli prezentovat program bydlení na facebooku. Pozitivně nás v tom ovlivnila jednak skutečnost, že se na nás obrací stále větší počet bývalých klientů, a jednak fakt, že jde o přímou cestu v komunikaci s potencionálními klienty služby.

Že čas rychle běží, nám připomněla Dílna Pontifex, která 1. dubna oslavila své první narozeniny. Při té příležitosti chceme poděkovat designéru Romanu Kvitovi, jehož zásluhou vznikla sada krásných produktů ze dřeva, a dílna se díky němu dostala do povědomí na CZECHDESIGN (zde). Výrobky klientů dílny si můžete prohlédnout a objednat v naší internetové galerii S – shop (zde). Jejich koupí podpoříte provoz dílny.

Díky patří i dalším členům studia PRÁM, ve kterém se dílna nachází a s jehož členy nás váže volná spolupráce v rámci programu SamARTovka. Děkujeme za podíl na realizace dne otevřených dveří i za konkrétní podporu některých našich klientů.

Máme za sebou také několik akcí Klubu Pontifex – některé v novém kabátě. Z preventivních aktivit jsme se zaměřili na problematiku dluhů, prevenci drogové závislosti a prevenci rakoviny prsů a varlat. Volnočasové akce klientům nabídly filmový klub, bruslení a oblíbené společné vaření.