Po dvou letech jsme v SÁMOVCE poslední dubnový pátek „otevřeli dveře“. Přišla naše největší a nejmilejší fanynka Zuzanka (viz foto) a s ní dalších téměř šedesát hostů, mezi nimiž byli nejen úředníci z odborů Sociálně právní ochrany dětí, z Úřadu práce a kurátoři, ale také samotní zájemci z dětských domovů s doprovodem. Přišli nás také podpořit partneři a přátelé SÁMOVKY.

V průběhu dne měli hosté možnost prohlédnout si všechny prostory domu, nahlédnout do jednoho klientského bytu a dozvědět se informace nejen o programu bydlení, ale i o všech dalších programech, které v SÁMOVCE nabízíme – Arte&Drama dílny, Školičku SÁMOVKA pro děti v NRP, program Symbióza pro seniory.

Při letošním dni otevřených dveří nás podpořili začínající umělci uměleckého spolku PRÁM, kteří pro tyto účely v domě vystavili svá díla a zpříjemnili tak atmosféru celého dne.

Všem hostům a podporovatelům SÁMOVKY patří veliký dík – také díky vám víme, že má naše práce smysl!