Historie

Zařízení zahájilo svou činnost 21. září 2004 pod oficiálním názvem „Centrum prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu“. Zakrátko se mu začalo říkat stručněji Centrum SÁMOVKA. Koncept zařízení vznikl na základě dvouleté spolupráce Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o., zadavatele projektu a současného generálního sponzora a občanského sdružení Středisko náhradní rodinné péče, partnera a odborného garanta.

Podkladem pro tvorbu programové náplně zařízení byl roční monitoring práv a potřeb mládeže žijící v ústavních zařízeních ČR a v pěstounské péči. Monitoring byl realizován na základě zakázky generálního sponzora Střediskem náhradní rodinné péče.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří nám dávají svou důvěru a vstupují s námi na společnou cestu. Je to cesta spolupráce, usilovného hledání, vzájemného učení a sdílení – radosti i nezdarů. Právě ona je smyslem naší práce a i když je často velmi náročná, možností sdílet ji s našimi klienty a našimi partnery je cennou životní zkušeností a někdy i zcela výjimečnou odměnou.

Vhled, zapsaný spolek

Za účelem zajištění provozu Centra SÁMOVKA vzniklo občanské sdružení Vhled, které umožňuje naplňovat záměry jeho činnosti a realizovat jeho konkrétní programy. Založeno bylo 3. 3. 2004 a registrováno na MV ČR
pod. čj: VS/1-1/56481/04-R

Dne 8. 9. 2004 bylo občanskému sdružení Vhled uděleno oprávnění k výkonu sociálně právní ochrany dětí podle zákona 359/1990Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Od srpna 2009 je o.s. Vhled poskytovatelem sociálních služeb typu „Dům na půli cesty“. V dubnu 2014 bylo občanské sdružení registrováno jako zapsaný spolek.

VHLED, z.s. – Centrum SÁMOVKA
Sámova 6
101 00 Praha 10