Centrum Sámovka

Centrum Sámovka
Fotogalerie >
náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled náhled

zahájilo svou činnost 21. září 2004 pod oficiálním názvem „Centrum prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu“.

Posláním zařízení je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin.

Konkrétní podporu a pomoc naplňujeme prostřednictvím realizace programů, které jsou vytvářeny na míru jednotlivým skupinám dětí a mládeže. Jejich smyslem je:

  • Podpořit psychicky klienty při překonávání obtížného životního období.
  • Pomoci jim hledat nové zdroje vyrovnanosti a jistot.
  • Učit je novým dovednostem, předat jim nové znalosti a informace potřebné pro zvládnutí prvních kroků samostatného života.
  • Umožnit jim ověřit si nabyté schopnosti v praxi.
  • Bezpečně je vést v období přechodu k samostatné existenci.
  • Učit je rozhodovat se a přijímat odpovědnost za vlastní život a budoucnost.
  • Motivovat je k smysluplnému trávení volného času a hledání nových možností seberealizace.
  • Učit je budovat si kvalitní a bezpečné vztahy.

Historie

Koncept zařízení, Centrum SÁMOVKA, vznikl na základě dvouleté spolupráce Pražské správy nemovitostí, spol. s r.o., zadavatele projektu a současného generálního sponzora a občanského sdružení Středisko náhradní rodinné péče, partnera a odborného garanta.
Podkladem pro tvorbu programové náplně zařízení byl roční monitoring práv a potřeb mládeže žijící v ústavních zařízeních ČR a v pěstounské péči. Monitoring byl realizován na základě zakázky generálního sponzora Střediskem náhradní rodinné péče.