Lidé v sámovce

Ing. Dana Malá

Vedoucí zařízení
Centrum SÁMOVKA

Mgr. Veronika Matoušková

Vedoucí sociální služby
Bydlení v SÁMOVCE

Bc. Lenka Trunečková

Metodik a lektorka
Školička SÁMOVKA
Asistentka
Klub Symbióza
Momentálně
Mateřská dovolená

Mgr. Zuzana Klápšťová

Vedoucí výtvarného ateliéru
ATRE & DRAMA

Bc. Johana Faltejsková

Koordinátorka a lektorka
Školička SÁMOVKA

Bc. Jan Bárta

Vedoucí dramaterapeutické dílny
ATRE & DRAMA

Bc. Jan Endlicher

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

Mgr. Petra Haasová

Psycholožka, terapeutka
Školička SÁMOVKA

Bc. Kristina Chudomelová

Sociální pracovnice
Bydlení v SÁMOVCE

Katka Jurkovičová

Koordinátorka
Neobyčejná galerie - Café Club

Mgr. Dana Obermajerová

Garantka
Neobyčejná galerie - Café Club
Klub Symbióza - Pečeme spolu

Mgr. Tereza Patolánová

Speciální pedagožka
Školička SÁMOVKA

Bc. Ondřej Šíp

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

Markéta Ticová

Vedoucí dílny
PONTIFEX

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská

Lektorka
Školička SÁMOVKA
Asistentka
ATRE & DRAMA

MgA. Zuzana Valenová

Lektorka
Klub Symbióza

Mgr. Lenka Veitová – Šilarová

Speciální pedagožka, lektorka
ARTE & DRAMA

Mgr. Jiří Volný

Psycholog
Bydlení v SÁMOVCE

Naďa
Rudolf
Pavel
Jiří
Jan

Pracovníci noční služby
Bydlení v SÁMOVCE

Mgr. Tereza Smělá

Historicky 1. pracovník
Momentálně:
v Síni slávy
Vize:
Návrat do Sámovky

Přátelé Sámovky

Vedení organizace a pracovníci jednotlivých týmů děkují všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší práci.

Za finanční a materiální pomoc děkujeme

Za podporu a pomoc dále děkujeme

Ing. Václavu Skalovi

manželům Belkovým

manželům Neprašovým

manželům Nieblerovým

PhDr. Věduně Bubleové

Renatě Janíčkové

Mgr. Aleně Vávrové

Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka

Markovi Padevětovi

Ivaně Procházkové a dalším pracovníkům PSN, spol.

Sašovi Vejnovičovi

Danovi Dudarcovi

Janovi Kalábovi

Jakubovi Neprašovi

Michalovi Cimalovi

Matějovi Hájkovi

Terezii Honsové

Blance Čermákové

Ondrovi Havlíkovi

Jaro Cossigovi

Hugovi Tichému

Jeňovi Duždovi

Mgr. Tomáši Vlčkovi