V bydlení máme aktuálně několik volných míst, která jsou připravována pro nové klienty. V průběhu června se také obměnilo osazenstvo startovacích bytů. Tři obyvatelé úspěšně odmaturovali a splnil se jim sen – všichni byli přijati na vysoké školy. Dvě slečny svou další přípravu na samostatné bydlení nyní realizují v bytech typu Satelit. Do uvolněných startovacích bytů se nastěhovaly dvě slečny z domu na půl cesty – držíme jim palce při zvládání vyššího stupně bydlení.

Pro klienty BPC jsme v posledním půl roce připravili aktivity zaměřené na hledání a posilování zdrojů – vnějších i těch vnitřních. Podařilo se uspořádat dvě setkání s knězem a logoterapeutem Petrem Krohem, s výživovou poradkyní, terapeutkou a koučkou Petrou Mocovou, na kterou tematicky navázalo interaktivní divadlo Pět rad pro Bertu spolku Divadelta, které se zabývalo poruchami příjmu potravy.  Na Divadeltu opět přijali pozvání z dětského domova Radost, Únhošť a z domu na půl cesty Maják.

V červnu jsme se s produkty Dílny Pontifex (která je určená pro nezaměstnané klienty služby Byty na půl cesty) zúčastnili farmářských trhů na pražské Náplavce a multižánrového festivalu Žižkovské mezidvorky.

Prázdniny jsme letos zahájili jedním velikým loučením – z programu bydlení odešel kolega Jiří Volný. Přejeme mu hodně úspěchů v novém životním období, které se rozhodl prožít mimo Prahu.