V prosinci v arte a drama dílnách zacinkal advent a předvánoční čas. Z keramické hlíny jsme modelovali své ochránce a anděly strážné. Vytvářeli jsme si naše patrony, o které se můžeme opřít, když na nás přijde úzkost či smutek. Ani mrazivé dny neuhasily živelnou energií dětí a jejich odhodlání k výtvarničení a hraní v drama dílně. I přes sníh za okny v dílnách bylo horko a polštářových bitvách a zemité hlíně jsme zanechali všechny naše vzteky a zlosti.
Poslední dílnou v roce 2018 jsme se rozloučili ve sváteční atmosféře, kdy jsme společně s dětmi prostřeli stůl pro slavnostní svačinu, vlastnoručně vyrobili originální vánoční stromeček, nezapomněli obdarovat jeden druhého a u rozbalování dárků si zazpívali vánoční koledy. Rytmus vánoční dílny byl rychlý a melodie hravě přátelská.
Všichni jsou již teď zvědaví, co nového nám nadělí rok 2019.