Březen, za kamna vlezem, … i tak vypadaly první březnové dny, kdy se sněhová nadílka střídala s deštěm. Nenechali jsme se však sněhem zastrašit, celý březen nás doprovázelo vítání jara. Paní ZIMU vystřídal JARNÍ strom, který jsme s dětmi společně ozelenili lístky, a pod ním vytvořili květnatou louku. Jaro jsme vítali písničkou „Přišlo jaro do vsi" a na oknech se nám začalo zelenat osení. Na Velikonoce jsme se řádně připravili, pekli a zdobili jsme perníčky, barvila se vajíčka, pekl beránek a každý si upletl pomlázku z vrbových proutků. Nechyběla ani návštěva Zemědělského muzea, kde jsme navštívili výstavu kraslic. Zkusili jsme si i koledovat s naučenou koledou o malém zajíčkovi. Protože nám už jaro klepe na dveře, posledním tématem byla zvířátka a jejich mláďata. Vyráběli jsme ovečky z papíru a ovčího rouna, ptáčka z papíru a sádrového obvazu. Zkoušeli jsme i pojmenovat jednotlivá domácí zvířata a jejich mláďata, v dubnu pojedeme na Toulcův dvůr, tak abychom se na výlet připravili.