Od poloviny ledna máme každé pondělní odpoledne otevřené dveře pro děti z Klokánku Štěrboholy. Centrum Sámovka tak navazuje na tradici odpoledních dílen volnočasového charakteru. Dětem mladšího školního věku nabízíme osvědčenou výtvarnou dílnu a nově i drama dílnu. Výtvarný blok vede zkušená lektorka Zuzana a drama dílna probíhá pod vedením akčního Honzy. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny, každá z nich má svou průvodkyni – jsou to Štěpánka a Eliška. Během odpoledne děti zažijí oba programové bloky. V ateiéru už jsme stihli společně namalovat zrození světa podle africké báje, barvit podle vlastnoručních šablon na látku, modelovat prapodivná zvířata z keramické hlíny a kreslit si do vlastních deníků. S Honzou na půdě jsme zjistili, jak moc je to fajn, když dostaneme prostor vyjádřit vlastní radost i vztek svým vlastním tělem anebo zvukem. Zkoušíme se vzájemně všelijak napodobovat, tančíme, běháme a skáčeme. Společný čas nám vždycky uteče velmi rychle. Vzhledem k povaze programu, skvělému zázemí a dostatečnému personálnímu zabezpečení umožňujeme dětem se u nás nejen něčemu prakticky naučit, ale také poznat trochu víc sebe sama. Prozatím vše nasvědčuje tomu, že se ve své práci ubíráme dobrým směrem. Nejen, že nás to těší z povahy věci, ale hlavně naše společná setkání baví děti….a o to nám jde především.