Letní měsíc červen nás ve školičce moc bavil. Během té celé doby jsme si povídali o přírodě, o vodě, o chystaném výletu, o dopravě a o dalších zajímavostech, na které jsme během programu narazili. Počasí nám celkem přálo, a tak jsme vyráželi na již zmiňované výlety. Na jednom jsme pozorovali všechen hmyz pod lupou, na druhém jsme si hráli na vodním hřišti. Ten největší výlet jsme podnikli i s rodinami a vyrazili jsme na zříceninu ve Zlenicích…to bylo moc fajn. Fyzicky jsme také nezaháleli, každý den nás čekalo ranní senzomotorické cvičení, u kterého byla vždy velká zábava a mohli jsme se řádně protáhnout anebo pokud to někdo z nás potřeboval i zklidnit a odpočinout si. Kreativní činnosti u stolu nás také neminuly: pracovali jsme s temperou, aquantitem, modelínou…Vyrobili jsme společný hmyzí svět, barevné exotické papoušky, rybičky v rybníku a další. Ke konci měsíce jsme se pomalinku chystali na závěrečné rozloučení se školičkou a probírali jsme prázdniny a co se bude dít poté. Pro některé z nás bylo loučení dost náročné, ale s pomocí dospěláků, kamarádů i skřítka, jsme odcházeli ze školičky s lehkostí a klidem, že nové věci, které nás v budoucnu čekají jistě zvládneme.