Centrum Sámovka

  • POMÁHÁME DĚTEM na cestě
    k sebeuvědomění – nalezení vnitřních zdrojů, nových jistot a důvěry
  • PROVÁZÍME MLADÉ LIDI na cestě k odpovědnosti, soběstačnosti i při vytváření nových vztahů
  • UČÍME SE OD SENIORŮ trpělivosti, nadhledu, pokoře…

Lidé v sámovce

Ing. Dana Malá

Statutární zástupce
Vhled, z.s.
Vedoucí zařízení
Centrum SÁMOVKA

Mgr. Klára Konvalinová

Odborná ředitelka organizace
Vedoucí
Školička SÁMOVKA Terapeutka

Mgr. Veronika Matoušková

Vedoucí programu
Bydlení v SÁMOVCE Office Manager, Centrum SÁMOVKA

Bc. Kristina Chudomelová

Sociální pracovnice
Bydlení v SÁMOVCE Terapeutka

DĚKUJEME

Sociální pracovník
Bydlení v SÁMOVCE

DĚKUJEME

Vedoucí dílny
PONTIFEX

Bc. Johana Faltejsková

Koordinátorka a lektorka
Školička SÁMOVKA

Mgr. Petra Haasová

Psycholožka, terapeutka
Školička SÁMOVKA

DĚKUJEME

Lektorka
Školička SÁMOVKA

DĚKUJEME

Lektorka
Školička SÁMOVKA

DĚKUJEME

Koordinátorka, lektorka
ARTE & DRAMA

Bc. Jan Bárta

Vedoucí dramaterapeutické dílny
ARTE & DRAMA
Odvaž se...
Terapeut

DĚKUJEME

Arteterapeutka, Vedoucí výtvarného ateliéru
ARTE & DRAMA
Odvaž se...

Mgr. Lenka Veitová – Šilarová

Speciální pedagožka, lektorka
ARTE & DRAMA Terapeutka

DĚKUJEME

Dramaterapeutka, lektorka
ARTE & DRAMA

DĚKUJEME

Psycholog, terapeut
Odvaž se...
Terapeut

DĚKUJEME

Terapeutka skupinových programů,
Odvaž se...
Současnost: mateřská dovolená

DĚKUJEME

Lektorka
Školička SÁMOVKA
Asistentka
ARTE & DRAMA Terapeutka
Současnost: mateřská dovolená

DĚKUJEME

Metodická podpora
Školička SÁMOVKA
Současnost:
mateřská dovolená

DĚKUJEME

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

DĚKUJEME

Lektor
Pohybová a tělesná výchova

Mgr. Dana Obermajerová

Garantka
Neobyčejná galerie - Café Club
Klub Symbióza - Pečeme spolu

DĚKUJEME

Lektorka
Klub Symbióza

Naďa
Rudolf
Pavel
Jiří
Jan

Pracovníci noční služby
Bydlení v SÁMOVCE

Mgr. Tereza Smělá

Historicky 1. pracovník
Současnost:
Síň slávy Sámovky
Vize:
Návrat do Sámovky

Přátelé Sámovky

Vedení organizace a pracovníci jednotlivých týmů děkují všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší práci.

Za finanční a materiální pomoc děkujeme

Za podporu a pomoc dále děkujeme

Ing. Václavu Skalovi

manželům Belkovým

manželům Neprašovým

manželům Nieblerovým

PhDr. Věduně Bubleové

Renatě Janíčkové

Mgr. Aleně Vávrové

Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka

Markovi Padevětovi

Ivaně Procházkové a dalším pracovníkům PSN, spol.

Sašovi Vejnovičovi

Danovi Dudarcovi

Janovi Kalábovi

Jakubovi Neprašovi

Michalovi Cimalovi

Matějovi Hájkovi

Terezii Honsové

Blance Čermákové

Ondrovi Havlíkovi

Jaro Cossigovi

Hugovi Tichému

Jeňovi Duždovi

Mgr. Tomáši Vlčkovi