Centrum Sámovka

  • POMÁHÁME DĚTEM na cestě
    k sebeuvědomění – nalezení vnitřních zdrojů, nových jistot a důvěry
  • PROVÁZÍME MLADÉ LIDI na cestě k odpovědnosti, soběstačnosti i při vytváření nových vztahů
  • UČÍME SE OD SENIORŮ trpělivosti, nadhledu, pokoře…

Lidé v sámovce

DĚKUJI*

Dana Malá

SÍŇ SLÁVY

*Tereza Smělá - pro smělost a zcela mimořádnou poctivost v práci *Kristina Chudomelová - pro víru v pozitivní změnu a oddanost této víře, pro velké srdce

DĚKUJEME

Veronice Matouškové *nejvěrnější zaměstnankyni

DĚKUJEME

Kláře Konvalilnové

DĚKUJEME

Kristině Chudomelové

DĚKUJEME

Petru Krásovi

DĚKUJEME

Markétě Ticové

DĚKUJEME

Johaně Faltejskové

DĚKUJEME

Petře Haasové

DĚKUJEME

Marii Novákové

DĚKUJEME

Věře Purkrtové

DĚKUJEME

Viktorii Ryčlové

DĚKUJEME

Janu Bártovi

DĚKUJEME

Veronice Koucké

DĚKUJEME

Lence Veitové

DĚKUJEME

Janě Teklové

DĚKUJEME

Richardu Lukášovi

DĚKUJEME

Lucii Ditrichové

DĚKUJEME

Štěpánce Vojtěchovské

DĚKUJEME

Lence Trunečkové

DĚKUJEME

Janu Endlicherovi

DĚKUJEME

Ondřeji Šípovi

DĚKUJEME

Daně Obermajerové

DĚKUJEME

Zuzaně Valenové

Naďa
Rudolf
Pavel
Jiří
Jan

Pracovníci noční služby
Bydlení v SÁMOVCE

Přátelé Sámovky

Vedení organizace a pracovníci jednotlivých týmů děkují všem, kteří nám pomáhají a podporují nás v naší práci.

Za finanční a materiální pomoc děkujeme

Za podporu a pomoc dále děkujeme

Ing. Václavu Skalovi

manželům Belkovým

manželům Neprašovým

manželům Nieblerovým

PhDr. Věduně Bubleové

Renatě Janíčkové

Mgr. Aleně Vávrové

Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka

Markovi Padevětovi

Ivaně Procházkové a dalším pracovníkům PSN, spol.

Sašovi Vejnovičovi

Danovi Dudarcovi

Janovi Kalábovi

Jakubovi Neprašovi

Michalovi Cimalovi

Matějovi Hájkovi

Terezii Honsové

Blance Čermákové

Ondrovi Havlíkovi

Jaro Cossigovi

Hugovi Tichému

Jeňovi Duždovi

Mgr. Tomáši Vlčkovi