V prvním pololetí školního roku jsme opět zahálili oblíbený blok tělesné a pohybové výchovy pro děti předškolního i školního věku, které přechodně pobývají v Klokánku Štěrboholy. Do kolektivu jsme přivítali několik nových dětí a to jak do skupiny mladších dětí ve věku 4 až 7 let, tak i do skupiny straších dětí ve věku 8 až 13 let. Novým dětem kromě lektorů pomáhaly s aklimatizací v programu i ostatní děti, které už program znají. Pro skupinu starších dětí lektoři připravují hlavně kolektivní sporty a týmové aktivity, zatímco u mladších je třeba více přihlížet k jejich věku a schopnostem – proto býva v rámci možností zařazováno spíše individuálnější pojetí pohybových aktivit.