Dílny pro Klokánky

ARTE & DRAMA – program otevřený v lednu 2016 pro děti mladšího školního věku, které dočasně pobývají v zařízeních pro okamžitou pomoc – Klokánek. Svým formátem program navazuje na tzv. Tvořivé dílny realizované pro klienty Fondu ohrožených dětí v letech 2004–2013.

POHYBOVÁ A TĚLESNÁ VÝCHOVA realizovaná od roku 2010 pro klienty Klokánku Štěrboholy ve věku 4–13 let. Program pravidelně 1x týdně navštěvují 2 skupiny dětí zejména za účelem rozvoje svých pohybových schopností.

S dětmi z Klokánků jsme pracovali od r.2004
Po celých 16 let to byla naše srdeční záležitost.

Děkujeme za tuto příležitost !

Co nabízí program ARTE & DRAMA  dílny

Dílny s terapeutickým přesahem určené pro klienty zařízení Klokánek nabízí dětem nejen autentický zážitek z výtvarné tvorby, ale i možnost společného prožívání a sdílení v rámci dramatické části programu. Široká škála výtvarných a divadelních forem umožňuje dětem mnoho zajímavých, často zcela nových, zkušeností a prožitků. Bezpečné a podnětné prostředí a připravený tým lektorů pak spoluvytváří atmosféru důvěry nezbytnou ke sdílení a prožívání pozitivních zkušeností – se sebou samým i s druhými v rámci skupiny.

Jaké jsou jeho cíle

  • rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku
  • rozvíjet vyjadřovací a komunikační dovednosti
  • podporovat proces sebepoznávání a sebeporozumění
  • rozvíjet sociální obratnost a učit děti vhodnému chování k druhým i v rámci skupiny
  • přinášet radost z úspěšně zvládnutých úkolů
  • pomoci dětem vyrovnat se s aktuální životní situací

Lidé v programu

DĚKUJEME

Veronice Koucké

DĚKUJEME

Janu Bártovi

DĚKUJEME

Viktorii Ryčlové

DĚKUJEME

Janě Teklové

DĚKUJEME

Janu Endlicherovi

DĚKUJEME

Ondřeji Šípovi