Klub SYMBIÓZA

V roce 2006 otevřelo Centrum SÁMOVKA Klub Symbióza pro seniory – klienty Centra sociální a ošetřovatelské péče, Sámova 7. Hlavní nabídkou programu je výtvarné tvoření, tvorba drobných užitkových předmětů, šperků či dekorativních předmětů.

Scházíme se v SÁMOVCE

každé ÚTERÝ 16,30 – 18,30
vhled@samovka.cz
271 745 099

O programu

Dílčí činnosti  jsou připravovány s přihlédnutím k individuálním možnostem jednotlivých seniorek s tím, že se snažíme také respektovat jejich vlastní přání či zájmy.
Cílem programu je i procvičování jemné motoriky, obnovování zručnosti, pěstování fantazie a v neposlední řadě radost ze společného tvoření.
Na každé setkání připravujeme také zajímavosti, které se váží k realizovanému tématu, příp. souvisejí s aktuálním ročním obdobím či konkrétní událostí s ním spojenou.
Při společném povídání využíváme prvky z reminiscence a tréninku paměti se záměrem zlepšit schopnosti vzájemné komunikace a umožnit seniorkám podělit se o své zkušenosti z osobního života i z proměn života místní komunity v průběhu času.
Program vede profesionální výtvarnice, MgA. Zuzana Valenová. Skupinu vždy doprovází asistentka.

Pečeme spolu

Na podzim 2014 jsme zahájili v rámci Klubu Symbióza nový projekt „Pečeme spolu“.
V jeho rámci účastnice navštěvují pravidelně naše zařízení a společně pečeme – často právě dle receptů našich klientek.
Nově jsme pro projekt získali odborného garanta, což nám umožní pečené produkty i nabízet v našem malém Café Clubu, který je součástí našeho zařízení a slouží zejména pro podporu vztahů v rámci místní komunity. Seniorky tak velmi zásadním způsobem přispívají k naplnění tohoto záměru. Projekt rovněž umožňuje propojení seniorů s ostatními cílovými skupinami – ohroženými dětmi a mladými lidmi.