SamARTovka

Je společný projekt Centra SÁMOVKA a Studia PRÁM (dříve o.s. Trafačka) určený zejména dětem a mladým lidem zapojeným v programech organizace.

Ateliéry – Studio PRÁM

Čerpadlová 4, Praha 8 – Libeň
dana.mala@samovka.cz
271 745 099

Co nás spojuje?

Společný donátor, zájem o umění a snaha přiblížit tvorbu a snad i trochu umění našim klientům. Centrum SÁMOVKA spolupracuje s umělci již od svého vzniku v rámci dílčích aktivit. Nově zrekonstruované prostory Ateliérů Čerpadlová získali na jaře 2012 k užívání rezidenti o. s. Trafačka. Ta byla od roku 2006 naším partnerem zejména při realizaci Projektu SOS18. V roce 2014 získali v rámci podpory mladých začínajících umělců pronájem prostor členové Studia PRÁM, z.s. – naše volná spolupráce pokračuje.

Jaký to má smysl?

Tým pracovníků Centra SÁMOVKA a tým umělců Studia PRÁM vytváří v rámci projektu SamARTovka nabídku tvůrčích volnočasových aktivit, workshopů pro děti a mladé lidi, klienty Centra. Cíle této spolupráce jsou:

  • Motivovat klienty ke smysluplnému trávení volného času a vytvářet jim za tímto účelem vhodné modely i netradiční nabídky.
  • Vytvořit prostor pro kreativní vyžití a aktivní odpočinek, ve kterém se dobře orientují a kterému se nevyhýbají.
  • Umožnit mladým lidem náhled do oblasti současného umění a zprostředkovat jim aktivity přesahující rámec běžně dostupných forem ztvárnění.
  • Rozvíjet dovednosti klientů, podporovat jejich silné stránky, příp. talent, sociální a komunikační dovednosti klientů v rámci širší věkově blízké skupiny.
  • Provozovat společně dílnu PONTIFEX, kde by našli dočasné pracovní a tvůrčí uplatnění klienti bydlení, kteří budou krátkodobě bez práce.
  • Učit mladé lidi „umění“ vytvářet si svůj vlastní prostor, tak aby se stal místem odpočinku, relaxace i bezpečí.

Partneři