Školička SÁMOVKA

Školička je alternativou mateřské školy pro děti ve věku 3–6 let žijící v náhradní rodině. Formou a obsahem vychází vstříc specifickým potřebám dětí, které jejich zážitky v raném věku mohou limitovat při vstupu do běžného kolektivního zařízení.

Najdete nás na facebooku

Máme otevřeno:

ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK
8,15 – 15,15 hod
skolicka@samovka.cz
702 161 441

Kde nás najdete:

Křenova 15, Praha 6 – Petřiny
stanice metra A Petřiny

Poslání programu

Pedagogicky a terapeuticky podporujeme děti znevýhodněné při vstupu do běžného dětského kolektivu. Vytváříme bezpečný prostor pro jejich sociální, rozumový a emoční rozvoj. Činíme tak důsledně v souladu s jejich potřebami a s ohledem na individuální potenciál každého z nich.

Co program nabízí

 • individuální péči v rámci malého kolektivu: skupina je tvořena maximálně deseti dětmi,
  kterým se věnují tři lektoři
 • skupinové aktivity výtvarné, hudební, pohybové + předškolní přípravu
 • individuální terapii prostřednictvím hry
 • individuální plán rozvoje pro každé dítě
 • otevřenost a spolupráci s náhradními rodiči

Jaké máme cíle

 • posílit vnitřní zdroje dítěte a podpořit rozvoj jeho osobnosti
 • pomoci dítěti se zpracováním emočně náročných situací tady a teď, ale i zatěžujících zážitků z minulosti
 • připravit dítě na začlenění do běžného kolektivu
 • přispět působením programu k primární prevenci výskytu sociálně rizikových a patologických jevů

Principy

 • Přistupujeme ke každému dítěti individuálně a s respektem k jeho potřebám.
  Program přizpůsobujeme aktuálnímu emočnímu naladění dětí i celé skupiny.
 • Přístup k náhradní rodině je přátelský, respektující, nehodnotící, otevřený a podporující. Náhradní rodič je partnerem ve spolupráci. S dítětem i náhradním rodičem komunikujeme otevřeně. Informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné a tak s nimi také následně zacházíme.
 • Spolupracujeme v součinnosti se všemi subjekty, které se podílejí na péči o dítě či zajištují služby a podporu náhradní či biologické rodině. Jednáme vždy jen se souhlasem rodičů.
 • Program je realizován kvalifikovaným týmem.

Kolik Školička stojí?

Měsíční příspěvek na provoz je 700 Kč.

Historie

Školičku SÁMOVKA jsme otevřeli v roce 2013 pro děti předškolního věku, které nevyrůstají ve své biologické rodině. Pro účely jejího provozu organizace vybudovala v Praze 6 zcela nový prostor. Školičku navštěvovaly po dobu dvou let děti z jednoho z pražských Klokánků. Koncept programu byl vytvořen na základě více než desetileté zkušenosti organizace z práce s dětmi z této cílové skupiny.

V současné době program nabízíme i dalším subjektům, které pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami, přednostně však dětem v náhradní rodinné péči.

Dle naší dosavadní praxe Školička pomáhá efektivně řešit nejčastější problémy dětí, které vyrůstají v náhradní péči.

Napsali o nás

Blog: Adopce do naha – o Školičce

EDUin.cz – Místo, kde se léčí důvěra

Rodicevitani.cz – Školka, ve které si děti mohou odžít svá traumata

Reference

Zpětná vazba od rodičů

Hodnocení z FOD

Lidé v programu

Mgr. Klára Konvalinová

Odborná ředitelka organizace
Vedoucí
Školička SÁMOVKA Terapeutka

Bc. Johana Faltejsková

Koordinátorka a lektorka
Školička SÁMOVKA

Mgr. Petra Haasová

Psycholožka, terapeutka
Školička SÁMOVKA

Mgr. Marie Nováková

Lektorka
Školička SÁMOVKA

Bc. Věra Purkrtová

Lektorka
Školička SÁMOVKA

PaedDr. Michael Chytrý

Týmová supervize

PhDr. Jaroslav Šturma

Odborný garant programu