V posledním lednovém týdnu jsme poprvé přivítali veřejnost v prostorách zrekonstruované truhlárny v Malém Karlíně. Od poloviny října 2018 zde budujeme detašované pracoviště SÁMOVKY určené zejména dětem a dospívajícím.

V rámci otevřeného odpoledne bylo možné si prohlédnout prostory, ve kterých pracujeme, a získat informace nejen o nově realizovaných programech – podpůrných skupinách Dívko! Ženo! Hrdinko! a Odvaž se být s námi – můžeš být sám sebou, ale také o všech dalších aktivitách Centra SÁMOVKA.

Atmosféra setkání byla příjemná – určitě také díky dobré hudbě a výbornému občerstvení. Dorazili přátelé a partneři organizace, kolegové z úřadů i neziskovek a také vzácní hosté. Děkujeme všem, kteří si našli čas, přišli nás podpořit a spojit s námi kruhy.