svoje krásné akvarely KLÁRA STODOLOVÁ. Klára studovala Výtvarnou školu V.Hollara v Praze. Poté absolvovala stáž na VŠUP. V roce 1996 zahájila studium na Akademii výtvarných umění v Praze, kde absolvovala v roce 2002 v Atelieru grafiky u doc Kokolii. A co Klára říká o malování? ” Malování je pro mě o vztazích. O vztazích mezi malovanými předměty, mezi předměty a prostorem, mezi barvami na obraze, mezi malovaným a mnou a koneckonců i o vztahu k sobě samé v tu konkrétní chvíli. Malování a kreslení je pro mě procesem pozorování, vciťování a zaznamenávání těchto vztahů. Svými kurzy bych Vás chtěla do tohoto procesu vtáhnout a představit Vám, jak velké dobrodružství malování a kreslení je.” Co dodat? Děkujeme Kláře za příležitost vystavit její malby a Vás zveme k prohlídce – stojí za to. Výstava potrvá do konce června a je prodejní.